Üyelik Koşulları

Madde 1.-

T.C. sınırları içerisinde sanayici olarak yağ sektöründe faaliyet gösteriyor olmak,

Madde 2.-

Bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin gönderilmesi,

a

Fabrika Kapasite Raporu,

b

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesi,

c

Sanayi Odasından Tasdikli Faaliyet Belgesi,

Madde 3.-

2023 dönemine ait yıllık aidat tutarımız 22.500- TL (YirmiİkiBinBeşYüz TL) dir.  Derneğimize giriş aidatı ise 67.500- TL (AltmışYediBinBeşYüz TL) dir.

Madde 4.-

Başvuru tarihinden sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında üyelik durumu görüşülüp, sonuç firmaya yazı ile bildirilir.
Üyelik Formunu doldurup resminizle birlikte derneğimize gönderiniz.

 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Web Sayfası Sponsorları