Üyelik Koşulları

Madde 1.-

T.C. sınırları içerisinde sanayici olarak yağ sektöründe faaliyet gösteriyor olmak,

Madde 2.-

Bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin gönderilmesi,

a.

Fabrika Kapasite Raporu,

b.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesi,

c.

Sanayi Odasından Tasdikli Faaliyet Belgesi,

Madde 3.-

2023 dönemine ait yıllık aidat tutarımız 35.000- TL (OtuzBeşBin TL) dir.  Derneğimize giriş aidatı ise 175.000- TL (YüzYetmişBeşBin TL) dir.

Madde 4.-

Başvuru tarihinden sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında üyelik durumu görüşülüp, sonuç firmaya yazı ile bildirilir.
Üyelik Formunu doldurup resminizle birlikte derneğimize gönderiniz.

 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Web Sayfası Sponsorları