“Tarihte Bir Yönetim Kurulu Toplantımız”

genel bilgi ve tarihçe

28 Şubat 1975’te kurulan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği ( BYSD ), tüm bitkisel sıvı yağ ve margarin camiasını tek bir çatı altında birleştirmiştir. Üyelerimiz, yağlı tohum kırıcıları, kırıcı rafinatörler, rafinatörler, rafinatör/margarinciler ve sadece margarin üreticilerinden oluşmaktadır.

“Yönetim Kurulumuzun Merhum Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut ÖZAL’ı Ziyareti”

Derneğimizin amacı, üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde dayanışma tesis ederek, Türkiye’deki bitkisel sıvı ve katı yağ talebini yerli üretim ile karşılamaktır. Üye sayımız, çoğunluğu sıvı yağ üreticisi olmak üzere toplam 55 firmaya ulaşmıştır.

BYSD, kuruluşundan bu yana Ankara nezdinde 70’li yıllardaki tahsisat problemleri, 80’li yıllarda ithalat fonları, Trakya Birliğin tohum satışları ve 2002 yılı haziran ayında yağlı tohum ve ham yağ ithalat vergisi oranlarının yeniden düzenlenmesiyle gerek sanayimiz gerekse ülkemiz açısından faydalı çalışmalarda bulunmuştur.

Derneğimiz, toplantılarını sadece yönetim kurulu toplantıları ile sınırlamayıp, bölge toplantılarına da yer vererek, bölge sanayicilerimizin sorunlarını paylaşma ve çözüm bulma açısından gerekli iletişimi sağlayacak ortamı kurmuştur. Derneğimiz sektörü ilgilendiren düzenlemelerde, gelecekte doğması olası sorunları önlemek amacı ile proaktif rol aldığı gibi sektörün mevcut sorunlarını çözümü için de sektörde rol alan her kesimle iletişimde ve girişimde bulunmaktadır. Ülkemiz yağlı tohum politikalarının belirlenmesi ve yurtiçi yağlı tohum üretimini artırmak için yapılması gerekenler konusunda kamu ve ilgili sektörlerle işbirliği içinde hareket etmekte, bu amaçla konferans, sempozyum ve toplantılar düzenlemektedir. Bu çerçevede ayçiçeği tohumu hasadı başlamadan önce her yıl Ağustos ayı başında Trakya da genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı ve ayçiçeği hasadı başladıktan sonra Eylül ayında da o sezona ait piyasalara bakış toplantısı düzenlenmektedir. Bunun dışında yağlı tohumlar ve bitkisel yağlarla ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara iştirak edilmekte, sektörle ilgili sorunlar ile çözüm yolları, konuşmacı ve panalist olarak veya toplantılarda tebliğ sunarak Derneğimizin ve sektörümüzün görüşleri açıklanmaktadır.

Derneğimizin bir sorumluluğu da uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmektir. Bu doğrultuda BYSD, AOCS (Amerikan Yağ Kimyacıları Birliği) ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu üyesi olup, 12-15 Ağustos 2002 tarihleri arasında, AOCS tarafından, İstanbul’da ikincisi düzenlenen “Dünya Yağlı Tohumlar ve Yenilebilir Endüstriyel ve Özel Yağlar Konferansı ve Sergisi”ne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşamıştır.

Bilgi Notu

Ülkemiz, sıvı yağ üretimi için gerekli olan yağlı tohum ve türevlerinde ham madde bakımından yüzde 75’in üstünde dışa bağımlıdır.

ayrıntılı bilgi

Derneğimiz, toplantılarını sadece yönetim kurulu toplantıları ile sınırlamayıp, bölge toplantılarına da yer vererek, bölge sanayicilerimizin sorunlarını paylaşma ve çözüm bulma açısından gerekli iletişim ortamını sağlamıştır.

Web Sayfası Sponsorları