BAŞKANIMIZ ONİKİNCİ KALKINMA PLANI BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILDI

13.12.2022
BAŞKANIMIZ ONİKİNCİ KALKINMA PLANI BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILDI

Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil, Onikinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından plan hazırlıklarına katkı sağlanması amacıyla kurulan Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Toplantısına katıldı. Toplantıda ülkemizin genel durumu ve hedeflere ulaşılmasının önündeki başlıca sorunlar değerlendirildi.

Bilgi Notu

Bitkisel yağ sektörü 2015 - 2016 yılında 2.83 milyar $ USD ticaret hacmi yaratmıştır.

Derneğimiz, toplantılarını sadece yönetim kurulu toplantıları ile sınırlamayıp, bölge toplantılarına da yer vererek, bölge sanayicilerimizin sorunlarını paylaşma ve çözüm bulma açısından gerekli iletişim ortamını sağlamıştır.

Web Sayfası Sponsorları