DERNEĞİMİZDEN AÇIKLAMA

16.06.2020
DERNEĞİMİZDEN AÇIKLAMA

 

Son zamanlarda sosyal medya hesaplarından sektörümüzle ilgili bazı paylaşımlar üzerine Dernek olarak sorumluluğumuzun bilinciyle bu bilgilendirmenin yapılma ihtiyacı duyulmuştur. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) olarak, halkımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesi, üretimde gerekli standartların uygulanması, saha denetimlerinin iyi yapılması bizlerin de ortak talebidir ve takipçisi olduğumuz önemli konulardır. Derneğimiz, Bilim Kurulu, Teknik Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte tarımsal üretim, ham yağ üretimi, rafinasyon, araştırma-geliştirme ve ticaret alanlarındaki gelişmeleri de yakından takip etmektedir.

BYSD Bilim Kurulu; Ankara üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden kendi alanlarında dünya çapında yetkinliğe sahip bilim insanlarımız tarafından oluşmakta, Teknik Kurulumuz’da da uzun yıllarını sektöre veren, üretimde metot birliği, bilgi paylaşımı ve yüksek teknoloji rafinasyon sistemleriyle üretimi organize eden uzmanlarımız yer almaktadır.

BYSD Üyeleri, temel gıda ürettiğinin bilincinde olan  “önce insan, önce sağlık” anlayışı ile dünyanın en ileri teknolojisi ile üretim yapan, bitkisel yağda ulaştığı uluslararası standartları küresel düzeyde ihracat başarısı ile de kanıtlamış firmalardan oluşmaktadır. Yurt dışından ham yağ ithali de gerek karantina etmenleri gerekse diğer muhteviyatları bakımından en ince ayrıntısına kadar analizleri yapılarak ve gerekli standart belgelere uygunluğu tespit edilerek yapılmaktadır. Sektörümüzde sürdürülebilirliğin sağlanması ve geleceğe güvenle bakılabilmesi için, üretimini ulusal/uluslararası standartlara uygun ve halk sağlığını önceliğine alarak yapan üreticilerimizin çoğalması ile mümkündür. Şu anda üyemiz olan her firmamız da ulusal ve uluslararası üretim standartları ve kuralları ile üretim yapmakta, bu konuda her türlü denetime de tabii tutulmaktadır. Bu hassasiyet derneğimizin de en önemli hassasiyetidir ve bu özellikleri taşımayanlar da çatımız altında barındırılmamaktadır.

İster ithal, ister yerli kaynaklardan olsun ülkemizde üretilen yağlar, ulusal ve uluslararası mevzuata göre üretilmektedir. Mevzuatımız AB mevzuatı ile tam uyumludur ve bu yasal şemsiye altında üretilen yağlarımız tüm dünya ülkelerine kolaylıkla ihraç edilmektedir. Bütün bunların sonucu olarak bölgemizde en büyük rafine ayçiçek yağı ihracatçılarından biri konumundayız.

Dernek olarak, yağlı tohum ve türevlerinde her geçen yıl artan dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve yerli üretimin artması için de hazırladığımız raporlarımız, önerilerimiz ve girişimlerimizle her platformda mücadele etmekteyiz. Yağlı tohumların “stratejik ürün” ilan edilmesi de dahil, bu alanda atılacak her adımın ülkemizin sağlıklı geleceğinin ve gıda arz güvenliğinin teminatı olacağına inanıyoruz.

Halkımızın güvenilir gıda tüketmesi konusunda verdiğimiz mücadele, tüketicinin bu konuda farkındalığının artması için yaptığımız çağrılar ve bilgilendirmeler de ortadadır. Tağşişle mücadelede en fazla çaba harcayan bir sivil toplum örgütü olarak, TBMM’de yasalaşması için beklediğimiz ve tüketiciyi yanıltanlara, tağşiş yapanlara ağır yaptırımlar uygulanmasını, cezaların ağırlaştırılmasını içeren yasa tasarısının katkılarımızla oluşmasından mutluyuz ve yürürlüğe girmesini de sabırsızlıkla beklemekteyiz. Yasalara ve standartlara uymayan, ticari etik kurallarını hiçe sayanların sektörde varlığını devam ettirmemesine yönelik mücadelemize de ara vermeden devam edeceğiz.

BYSD olarak, ortak hedefler çerçevesinde sağlıklı üretim, sağlıklı tüketim, halk sağlığının korunması, tüketici farkındalığının güçlendirilmesi ve gıda arz güvenliğinde büyük rol oynayan ve büyük emekle üreten, işini doğru yapan üreticilerin korunması konularında bizlerle aynı duyarlılıkta buluşacağınıza inanıyoruz.

Saygılarımızla…

 

Bitkisel Yağ sanayicileri Derneği

Bilgi Notu

Bitkisel yağ sektörünün yıllık ticaret hacminin yaklaşık 9 milyar dolardır.

Derneğimiz, toplantılarını sadece yönetim kurulu toplantıları ile sınırlamayıp, bölge toplantılarına da yer vererek, bölge sanayicilerimizin sorunlarını paylaşma ve çözüm bulma açısından gerekli iletişim ortamını sağlamıştır.

Web Sayfası Sponsorları