Teknik Komite Toplantımız Gerçekleştirildi

12.10.2020
Teknik Komite Toplantımız Gerçekleştirildi

TOPLANTIDA TOBB KAPASİTE RAPORU KRİTERLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

 Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği(BYSD) Teknik Komite üyeleri, webinar toplantısında bir araya geldi. Açılış konuşmasını BYSD Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil’in yaptığı toplantıda, yıllık kapasitelerin hesaplanmasında kullanılan TOBB Kapasite Raporu kriterleri değerlendirildi. Genel Sekreter Ahmet Atıcı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, değerlendirilen tüm konular üyelerin görüş birliğiyle karara bağlandı. Teknik Komite üyeleri tarafından alınan kararlar rapor haline getirilerek, TOBB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm makamlara da iletilecek.  

“TEKNİK KOMİTE TOPLANTILARIMIZ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Teknik Komite toplantılarının özel sektör ile kamu işbirliğinin sağlanması konusunda büyük bir önem taşıdığını belirten BYSD Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil, toplantının açılış konuşmasında şunları söyledi: “Teknik Komite üyelerimiz ile güncelliğini yitirmiş kapasite raporu kriterlerinin sanayicilerimizin üretim esaslarına uyumlu hale gelmesi için çalışma gerçekleştirdik. Sektörümüzün işleyişi son tahlilde teknik hususlara dayanıyor.  Teknik Komitemizin çalışmaları derneğimiz ve sektörümüz açısından çok önemli. Teknik Komitemizin aldığı kararlar derneğimizi ve sektörümüzü daha güçlü hale getiriyor. Bundan sonraki süreçte de düzenli aralıklarla Teknik Komitemizle istişarelerimiz devam edecek. Toplantıdan çıkacak sonuçlar da, derneğimiz tarafından resmi makamlara ivedilikle ulaştırılacak. Tüm üyelerimize gösterdikleri hassasiyet ve katılımları için teşekkürlerimi sunuyorum.”

Bilgi Notu

Tarım ürünleri ticaretinde 2019 yılı itibari ile dış ticaret açığımız yokken, yağlı tohum ve türevlerinde dış ticaret açığımız yıllık 2.5 milyar dolar civarındadır.

Derneğimiz, toplantılarını sadece yönetim kurulu toplantıları ile sınırlamayıp, bölge toplantılarına da yer vererek, bölge sanayicilerimizin sorunlarını paylaşma ve çözüm bulma açısından gerekli iletişim ortamını sağlamıştır.

Web Sayfası Sponsorları