Üyelik Koşulları
Madde 1.-

T.C. sınırları içerisinde sanayici olarak yağ sektöründe faaliyet gösteriyor olmak,

Madde 2.-

Bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin gönderilmesi,

a

Fabrika Kapasite Raporu,

b

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesi,

c

Sanayi Odasından Tasdikli Faaliyet Belgesi,

Madde 3.-

2016 dönemine ait yıllık aidat tutarımız 7.500- TL (Yedibinbeşyüz) dır. Derneğimize giriş aidatı ise 21.500- TL (YirmiBirbin beşyüz) dır.

Madde 4.-

Başvuru tarihinden sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında üyelik durumu görüşülüp, sonuç firmaya yazı ile bildirilir.
Üyelik Formunu doldurup resminizle birlikte derneğimize gönderiniz.

 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU


 


Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı

E-Posta :  
Şifre :