TS 890 YEMEKLIK SOYA YAĞI, TS 887 YEMEKLIK PAMUK YAĞI, TS 888 YEMEKLIK MISIR YAĞI STANDARTLARININ TADILINE İLIŞKIN DIŞ TICARETTE STANDARDIZASYON TEBLIĞI


8 Mart 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27868

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TS 1279 KABUKLU ANTEP FISTIĞI, TS 890 YEMEKLIK SOYA YAĞI,

TS 887 YEMEKLIK PAMUK YAĞI, TS 888 YEMEKLIK MISIR YAĞI

STANDARTLARININ TADILINE İLIŞKIN DIŞ TICARETTE

STANDARDIZASYON TEBLIĞI

(TEBLIĞ NO:2011/28)

MADDE 1 – (1) 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1279 Kabuklu Antep Fıstığı Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Standardın İngilizce ismi aşağıdaki gibi düzeltilmiştir:

Inshell pistachio nuts

Madde 1 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

1 Kapsam

Bu standard, kabuklu antepfıstığını kapsar.

Madde 3.1 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

3.1 Kabuklu antepfıstığı

Pistacia vera L. türüne giren ağaçların, derimsi dış kabukları alınmış (kavlatılmış), kreme yakın tipik beyaz renkteki sert yapılı iç kabukları sivri uçlarından kendi kendine çıtlamış veya işlenerek çıtlatılmış, kavrulmuş veya kavrulmamış, tuzlanmış ya da tuzlanmamış meyveleri.

Madde 4.2.1.2’de bulunan “İçlerin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası 1 g/kg’dan fazla olmamalıdır.” ibaresi “İçlerin hidroklorik asitte çözünmeyen kül muhtevası tuzlanmamış olanlarda 1 g/kg’dan, tuzlanmış olanlarda 1,3 g/kg’dan fazla olmamalıdır” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 6.3 İşaretleme aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Madde 6.3 İşaretleme

Kabuklu antepfıstığı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

– İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

– Bu standardın işaret ve numarası (TS 1279 şeklinde),

– Ürünün adı (örn: kabuklu antepfıstığı - tuzlu ve kavrulmuş vb.)(Beyan esasına göre),

– Grubu,

– Sınıfı,

– Boyu (boylanmışsa),

– Üretim bölgesi veya yerel ismi,

– Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

– Net kütlesi (en az g veya kg olarak),

– Üretim yılı (isteğe bağlı),

– Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

– Mekanik çıtlatıldığı,

– Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.

Küçük tüketici ambalajlarında işaretleme bilgilerinden firma adı, varsa ticari ünvanı veya tescilli markası, malın adı, sınıfı, üretim bölgesi, raf ömrü ve kütlesinin bulunması yeterlidir. Bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj üzerine yazılmalıdır.”

MADDE 2 – (1) 29/6/2006 tarihli ve 26213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 890 Yemeklik Soya Yağı Standardı Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 3.2 İşaretleme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

3.2 İşaretleme

Yemeklik soya yağı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

– İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

– Bu standardın işaret ve numarası (TS 890 şeklinde),

– Ürünün adı (Yemeklik soya yağı),

– Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (ay ve yıl olarak),

– Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

– Net miktarı (en az mL veya L olarak),

– Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 3 – (1) 29/6/2006 tarihli ve 26213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 887 Yemeklik Pamuk Yağı Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 3.2 İşaretleme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

3.2 İşaretleme

Yemeklik pamuk yağı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

– İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

– Bu standardın işaret ve numarası ( TS 887 şeklinde),

– Ürünün adı (Yemeklik pamuk yağı),

– Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (ay ve yıl olarak),

– Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

– Net miktarı ( en az mL veya L olarak),

– Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir. ”

MADDE 4 – (1) 29/6/2006 tarihli ve 26213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 888 Yemeklik Mısır Yağı Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 3.2 İşaretleme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

3.2 İşaretleme

Yemeklik mısır yağı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

– İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

– Bu standardın işaret ve numarası ( TS 888 şeklinde),

– Ürünün adı (Yemeklik mısır yağı),

– Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (ay ve yıl olarak),

– Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

– Net miktarı (en az mL veya L olarak),

– Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 5 – (1) 16/1/2011 tarihli ve 27817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 886 Yemeklik Ayçiçeği Yağı Standardının 4.2 Özellikler maddesinde bulunan kimyasal ve fiziksel özellikler tablosunda yer alan kurşun miktarı ve sterol analizleri yapılmayacaktır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.E-Posta :  
Şifre :