YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI


YaĞlİk AyçiçeĞi Tohumu ve Ham AyçiçeĞi Tohumu YaĞİ İthalatİnda Tarife Kontenjanİ Uygulanmasİna İliŞkin TebliĞ 17.07.2010 tarih ve 27644 sayİlİ Resmi Gazetede yayİnlanmİŞtİr.

İlgili tebliĞ için tİklayİnİzE-Posta :  
Şifre :