TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDEKİ BULAŞANLARIN MAKSİMUM LİMİTLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 2009 ŞUBAT


16 Şubat 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayİ : 27143

TEBLİĞ

             Tarİm ve KöyiŞleri BakanlİĞİndan:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDEKİ BULAŞANLARIN

MAKSİMUM LİMİTLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/22)

             MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayİlİ Resmî Gazete’de yayİmlanan “Türk Gİda Kodeksi – Gİda Maddelerindeki BulaŞanlarİn Maksimum Limitleri Hakkİnda TebliĞin”, Mikotoksinler baŞlİklİ EK – 2’sinde yer alan,  2.1. Aflatoksin tablosundaki, “2.1.1. Fİndİk, antepfİstİĞİ gibi sert kabuklu meyveler, yer fİstİĞİ, yaĞlİ tohumlar, kuru meyveler ve bunlardan üretilen iŞlenmiŞ gİdalar” satİrİ, aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.

2.1.1. Fİndİk, antepfİstİĞİ gibi sert kabuklu meyveler, yer fİstİĞİ, yaĞlİ tohumlar, kuru meyveler ve bunlardan üretilen iŞlenmiŞ gİdalar

-

10,0 (1)

-

 

             MADDE 2 – Bu TebliĞ yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.

             MADDE 3 – Bu TebliĞ hükümlerini Tarİm ve KöyiŞleri Bakanİ yürütür.

 E-Posta :  
Şifre :