YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER VE BİTKİSEL YAĞLAR KONFERANSI 2015 TAMAMLANDI

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin her yıl geleneksel hale gelen “Yağlı Tohumlu Bitkiler & Bitkisel Yağlar Konferansı 2015” 3 Eylül 2015 Perşembe günü İstanbul Ataköy Sheraton otelde geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya bitkisel yağ sanayicileri, paydaşlar, kamu yetkilileri ve Üniversitelerden akademisyenler iştirak etmişlerdir. Yerli ve yabancı uzmanlarca Dünya ve Türkiye’de yağlı tohumlu bitkiler ve ham yağların üretim ve arz-talep dengeleri değerlendirilmiş, sektör ilgililerince tartışılmıştır.

 

Konferansın açılış konuşmasında BYSD Başkanı Sn. Tahir BÜYÜKHELVACIGİL 2015 yılı Dünya ve Türkiye yağlı tohum ve hamyağ üretimlerine değinerek, başta tağşiş ve hammadde de dışa bağımlılık olmak üzere sektör sorunlarını dile getirmiştir. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sn. İbrahim ŞENEL Türkiye ekonomisi konusunda genel bilgiler vererek, Ekonomi Bakanlığı olarak sektör ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsetmiş ve bundan sonra sektörle daha yakın olacaklarını aktarmıştır. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölüm Müdürü Sn. İzlem ERDEM Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve beklentiler konusunda katılımcıları bilgilendirdi, geleceğe dair öngörülerini paylaştı.

 

Konferansta Dünya’da ve Karadeniz Ülkelerinde Yağlı Tohum İle Ham Yağ Üretimi, Türkiye’de Ayçiçeği Tohumu Arz ve Talep Dengesi, GS1 Türkiye Hizmetleri, UDTS ve Alternatif Sistemler, Pamuk Tohumu Üretimleri, Arz-Talep Dengesi ve Dünya’da ve Türkiye’de Zeytinyağı Gündemi konularında yerli ve yabancı konu uzmanlarınca sunumlar yapılmıştır.SUNUMLAR

Açılış Konuşmaları

TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu BaşkanıTürkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Beklentiler

İZLEM ERDEM
Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölüm MüdürüTürkiye’de Ayçiçeği Tohumu Üretimi ve Arz-Talep Dengesi

ADNAN TEKÇE

Trakya Birlik Genel MüdürüUDTS ve Alternatif Sistemler

TAHA YAYCI

NART Bilişim Hizmetleri Genel MüdürüTürkiye’de Pamuk Tohumu Üretimi ve Arz-Talep Dengesi

HÜSEYİN NURİ ÇOMU

GÜNYAĞDER BaşkanıDünya’da ve Türkiye’de Zeytinyağı Gündemi

ÜMİT ERSOY

Ana Gıda A.Ş. Genel Müdürü


E-Posta :  
Şifre :