YAĞLI TOHUM VE HAM YAĞLARDA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİ ORANLARI İLE DEĞİŞTİRİLEN YENİ DİPNOTLAR 8 NİSAN 2008


 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İLE TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE KULLANILMAK ÜZERE MISIR VE BUĞDAY İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
 
 
                MADDE 1- (1) 10/05/2004 tarihli ve 2004/7333 sayİlİ Bakanlar Kurulu Kararİ eki “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanİ İdaresi Hakkİnda Karar” çerçevesinde, aŞaĞİdaki tabloda gümrük tarife pozisyonlarİ ve isimleri belirtilen maddelerde karŞİlarİnda gösterilen miktarlarda tarife kontenjanİ açİlmİŞ olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüĞü’ne tahsis edilmiŞtir.
 
 
 
G.T.P.
 
 
Madde İsmi
Tarife Kontenjanİ Miktarİ
Uygulanacak
Gümrük
Vergisi Oranİ (%)
Tarife
Kontenjanİ
Dönemi Sonu
10.01
BuĞday ve Mahlut
700.000 ton
0
31/05/2009
10.05
Mİsİr
300.000 ton
0
31/05/2009
               
MADDE 2- (1) Bu Karar’İn 1 inci Maddesinde belirtilen tarife kontenjanlarİ çerçevesinde yapİlacak ithalatta, aynİ Madde kapsamİ listede gösterilen gümrük vergisi, bunun dİŞİnda yapİlacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararİ çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanİr.
 
MADDE 3- (1) Bu Karar’İn 1 inci Maddesinde belirtilen tarife kontenjanlarİ kapsamİnda yapİlacak ithalat için DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİ’nca (İthalat Genel MüdürlüĞü) ithal lisansİ düzenlenir. İthal lisansİnİn gümrük yükümlülüĞünün doĞduĞu tarihte ithalatçİ tarafİndan ilgili gümrük idaresine ibrazİ gerekmektedir.  
 
(2) Bu Karar’İn 1 inci Maddesinde belirtilen tarife kontenjanlarİ kapsamİnda düzenlenen ithal lisanslarİ 31/05/2009 tarihine kadar geçerlidir.
 
(3) Bu Karar’İn 1 inci Maddesinde belirtilen tarife kontenjanlarİ kapsamİnda ithal edilecek maddelerin, ithal lisansİnİn geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaŞİma girmesi Şarttİr.
 
                (4) İthal lisansİ üçüncü kiŞilere devredilemez.
               
MADDE 4- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayİlİ Bakanlar Kurulu Kararİ Eki İthalat Rejimi Kararİ’na ekli I Sayİlİ Liste’de yer alan ve aŞaĞİdaki Tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergisi ile söz konusu maddelere iliŞkin dipnot aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
 
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
 AB ve EFTA
MAK.
B-HER.
D.Ü.
1005.90.00.00.19
DiĞerleri
20 (1)
20 (1)
0
20 (1)
1007.00.90.00.00
DiĞerleri
20 (1)
20 (1)
0
20 (1)
1008.20.00.00.11
Darİ
20 (1)
20 (1)
0
20 (1)
1008.20.00.00.12
Akdarİ
20 (1)
20 (1)
0
20 (1)
 
(1) : 31/07/2008 tarihinden itibaren söz konusu gümrük vergisi %50 olarak uygulanİr.
 
 
 
 
 
(2) Aynİ Karar’a ekli I Sayİlİ Liste’de yer alan ve aŞaĞİdaki Tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere iliŞkin dipnotlar aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
 
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
 AB ve EFTA
MAK.
B-HER.
D.Ü.
1206.00.91.00.19
DiĞerleri
12 (1)
12 (1)
0
12 (1)
1206.00.99.00.19
DiĞerleri
12 (1)
12 (1)
0
12 (1)
1507.10.90.00.00
DiĞerleri
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1511.10.90.00.00
DiĞerleri
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1511.90.11.00.19
DiĞerleri
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1511.90.19.00.19
DiĞerleri
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1511.90.99.00.11
Süper olein
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1511.90.99.00.19
DiĞerleri
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1512.11.91.00.00
AyçiçeĞi tohumu yaĞİ
22 (3)
22 (3)
0
22 (3)
1512.21.90.00.00
DiĞerleri
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1513.21.30.00.00
Net aĞİrlİĞİ 1 kg.veya daha az olan hazİr ambalajlarda bulunanlar
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1513.21.90.00.11
Palm çekirdeĞi yaĞİ
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1513.21.90.00.12
Babassu yaĞİ
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1513.29.11.00.00
Net aĞİrlİĞİ 1 kg.veya daha az olan hazİr ambalajlarda bulunanlar
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1513.29.19.00.00
DiĞerleri
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1513.29.50.00.00
Net aĞİrlİĞİ 1kg.veya daha az olan hazİr ambalajlarda bulunanlar
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1513.29.90.00.11
Palm çekirdeĞi yaĞİ
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1513.29.90.00.19
Babassu yaĞİ
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1514.11.90.00.00
DiĞerleri
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1514.91.90.00.00
DiĞerleri
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
1515.21.90.00.00
DiĞerleri
22 (2)
22 (2)
0
22 (2)
 
(1) : 15/07/2008 tarihinden itibaren söz konusu gümrük vergisi %27 olarak uygulanİr.
(2) : 15/07/2008 tarihinden itibaren söz konusu gümrük vergisi %31,2 olarak uygulanİr.
(3) : 15/07/2008 tarihinden itibaren söz konusu gümrük vergisi %36 olarak uygulanİr.
 
MADDE 5- (1) 10/9/2007 tarihli ve 2007/12597 sayİlİ Kararnamenin 4 üncü Maddesi aŞaĞİdaki Şekilde deĞiŞtirilmiŞtir.
 
MADDE 4- (1) DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİnca düzenlenen ithal lisanslarİ 31/12/2008 tarihine kadar geçerlidir.”
 
MADDE 6- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararİ ve diĞer ilgili mevzuat hükümleri uygulanİr.
 
 MADDE 7- (1) Bu Karar yayİmİ tarihinde yürürlüĞe girer.
 
MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini DİŞ Ticaret MüsteŞarlİĞİ’nİn baĞlİ olduĞu Bakan yürütür.


E-Posta :  
Şifre :